ДПА з біології

ДПА з біології
 

Щоб здати біологію, доведеться повторити всю шкільну програму з 7 класу

Підсумкова экзаменационна робота складається на основі шкільної програми з 7 по 9 класи. Завдання у квитках повинні бути присвячені людині і біологічним основам його поведінки (70% завдань), рослин, грибів і лишайників, бактерій, тварин, організмів і середовища їх проживання (30% квитка). При роботі з квитком учні повинні продемонструвати:

- розуміння ролі біології у практичній діяльності і життя людей;

- знання методів вивчення живих об’єктів;

- знання ознак організмів;

- розуміння особливостей рослин, грибів, бактерій, тварин, їх ролі в природі, а також способів їх використання у практичній діяльності людей;

- знання особливостей взаємодії між видами;

- розуміння будови клітин і організмів

- навички профілактики захворювань і надання першої медичної допомоги.

В роботу входять завдання різної складності:

- 75% завдань – це тести відкритої і закритої форми, в яких потрібно вибрати вірну відповідь дати коротку відповідь або встановити відповідність. Такі завдання перевірять ваші знання щодо біологічних об’єктів, процесів, явищ, понять і термінів;

- 25% завдань – це робота з діаграмами, графіками, таблицями. У завданнях цього типу школярі повинні будуть встановити причинно-наслідкові зв’язки, зробити узагальнюючі висновки, аргументувати свою точку зору.