ДПА з географії

ДПА з географії

При розробці квитків для підсумкової атестації вчителям рекомендовано включати в них 15 завдань різної складності. Вони повинні виявляти навички роботи з картами, малюнками, схемами, таблицями, діаграмами, передбачати вирішення завдань і роботу з контурними картами. Міносвіти радить учителям формувати квиток з таких завдань:

- 10 тестів на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів – у них перевіряється знання географічних термінів та понять, а також вміння працювати з різними джерелами географічної інформації;

- 3 завдання на визначення відповідності між поняттями, процесами і явищами;

- 2 тесту з сімома варіантами вірних відповідей, з яких потрібно вибрати три;

- 1 завдання з практичними розрахунками (в ній використовуються малюнки, схеми, таблиці, діаграми);

- 2 завдання з розгорнутою відповіддю на питання – учням належить висловлювати свої думки, наводити аргументи, складати географічні характеристики, робити висновки, порівнювати об’єкти і явища, визначати типові риси, переваги і недоліки природних і економічних умов;

- 2 завдання, в яких потрібно отримати відповідь за допомогою математичних розрахунків;

- 1 завдання, що передбачає нанесення інформації на контурну карту та запис легенди.

Якщо іспит проводиться в класі з поглибленим вивченням географії, рекомендовано доповнити роботу ще одним завданням практичного характеру і одним – творчого. Звичайні класи можуть писати роботу протягом 90 хвилин, спеціалізованих класах відводиться 120 хвилин.