ДПА з хімії

ДПА з хімії

До складу квитка увійдуть наступні розділи хімії:

- 15% завдань – програма 7 класу (хімічна термінологія, прості речовини метали і неметали);

- 45% завдань – програма 8 класу (кількісні вимірювання речовин, розрахунки за формулами, класи неорганічних сполук, періодичний закон і система, атомна будова, хімічний зв’язок і будова речовин);

- 40% завдань – програма 9 класу (розчини, реакції і органічні сполуки).

В квиток повинні входити тести, в яких необхідно вибрати правильну відповідь, установити відповідність, написати вірну послідовність, відтворити зв’язку між класами неорганічних сполук, а також завдання, що вимагають скласти окислювально-відновну реакцію, написати реакцію обміну іонами або вирішити завдання. Учням дозволено користуватися простими калькуляторами, таблицею Менделєєва, таблиця розчинності кислот, солей, основ і гідроксидів, а також рядом активності металів.