ДПА з мови і літератури національних меншин

ДПА з мови і літератури національних меншин

Даний вид іспиту за вибором в 2018 році можуть складати учні, які закінчили 9-й клас в школі з навчанням або вивченням мов національних меншин. Квитки по мові можуть бути складені в одній з двох форм:

- перша – диктант, текст якого має розкривати питання естетичного чи етичного характеру, торкатися природи рідного краю, історичного минулого, звичаїв або традицій народів, що проживають в Україні (болгар, молдаван, поляків, румун, угорців тощо), великих діячів науки і культури. Обсяг диктанту – від 120 до 130 слів. Час написання – 60 хвилин;

- друга – переказ творів класичної або сучасної літератури художнього, публіцистичного або науково-популярного стилю. В такій роботі перевіряється рівень оволодіння комунікативними навичками, знання орфографії та пунктуації, вміння логічно ракрывать зміст прочитаного тексту. Обсяг фрагмента для переказу має становити від 210 до 240 слів. Час, відведений на роботу, – 90 хвилин;

- третя – тести, що перевіряють вміння учнів розпізнавати, групувати, класифікувати мовні одиниці, розуміти їх зміст, трансформувати речення і слова, приводячи їх у правильну форму. Тести припускають вибір одного або кількох правильних відповідей, на встановлення відповідності між компонентами, а також розуміння прочитаного тексту. На таку роботу відводиться 90 хвилин.

Екзаменування з літератури може мати вигляд:

- твори у вигляді критичної статті або рецензії;

- тестів з вибором одного вірного відповіді з 4-х, двох вірних відповідей з 5-ти, встановленням послідовності в художньому творі, записом короткої відповіді (факт з життя письменника, визначення культурної епохи, стилю, напрями), або написанням розгорнутої відповіді. Для такої роботи рекомендовано виділити 90 хвилин.