ДПА з української мови та літератури

ДПА з української мови

Підсумкова атестація з української мови належить до числа обов’язкових. Вона проводиться у формі письмового диктанту, в рамках якого оцінюється орфографічна і пунктуаційна  грамотність учнів, уміння правильно писати слова, вживати правила орфографії і пунктуації, а також оформляти роботу відповідно до вимог. Тезисні характеристики ДПА:

- атестація проходить протягом 60 хвилин;

- обсяг диктанту повинен становити від 160 до 170 слів;

- на початку іспиту вчитель повинен зачитати весь текст, дати пояснення щодо його змісту, лексичного значення слів і особливостей правопису;

- кожне речення тесту читається наступним чином: учитель читає все речення цілком, потім повторює по частинах (в цей час учні пишуть), а потім ще раз повторює пропозицію;

- в процесі диктування потрібно вказувати місце, в якому починається новий абзац;

- в кінці вчитель ще раз читає весь текст, щоб учні змогли зробити перевірку роботи і виправити можливі помилки.

Оцінка диктанту проводиться згідно з такими критеріями:

- помилки в орфографії і пунктуації оцінюються однаково;

- помилки, допущені в одному і тому ж слові, вважаються за одну, але однотипні помилки, допущені в різних словах, вважаються різними;

- при підрахунку помилок потрібно ділити їх на грубі і негрубі (виключення, заміна розділового знака, вживання не і ні тощо);

- помилки на правила, які учні ще не проходили в 9-му класі, повинні бути виправлені, але не враховуються при підрахунку;

- робота, в якій допущено більше п’яти виправлень, оцінюється на 1 бал менше;

- бали потрібно розподіляти за таким принципом: 15-16 помилок і більше – 1 бал, 13-14 – 2 бали, 11-12 – 3, 9-10 – 4, 7-8 – 5, 5-6 – 6, 4 – 7, 3 – 8, 1 груба і одна негруба – 9, 1 – 10, 1 негруба – 11, 0 – 12.

ДПА з української літератури

Екзаменування з даного предмету проходить у формі тестування. Охарактеризувати процес проведення ДПА та вимоги до роботи можна наступним чином:

- тривалість іспиту становить 90 хвилин;

- вчитель розподіляє варіанти так, щоб поруч не опинилися учні з однаковими квитками;

- в квитку має бути 25 завдань, представлених у різній формі: у №1-16 учні вибирають 1 вірна відповідь з 4-5 варіантів, №17-20 – встановлюють відповідність між колонками елементів, №21-24 – вписують відповіді у вигляді слова, поєднання слів або речень, №25 – пишуть розгорнуту відповідь на поставлене питання. Дана робота являє собою твір обсягом 100-200 слів, в якому автор повинен сформулювати проблему, дати коментарі, розповісти про авторську позицію, висловити свою думку щодо проблеми й аргументувати його.