ДПА з інформатики

ДПА з інформатики

Інформатика – це предмет, знання якого, безумовно, стане в нагоді вам в житті

Проводить атестацію необхідно за квитками, в яких виділено три частини:

- перша – 12-14 завдань у формі тестів, в яких потрібно знайти один вірний відповідь, тестів з кількома варіантами вірної відповіді і завдань, що вимагають встановити відповідність між компонентами;

- друга – 1 завдання відкритої форми, яка передбачає наявність розгорнутої відповіді у вигляді блок-схеми алгоритму;

- третя – 2 завдання, які виконуються на комп’ютері (одне з них передбачає написання програми).