Методична робота

     

     Методична робота у Коростишівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 здійснюється згідно із законодавством, нормативно-правовими  документами  про освіту, рекомендаціями МОН України, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, концепції загальної середньої освіти, рекомендацій  МОН  України, планувається й проводиться на діагностичній основі.

     Зміст методичної роботи відображений у розділах плану роботи школи, у планах  роботи методичної ради, заступників директора школи та в планах роботи шкільних методичних комісій.

      Діяльність методичної роботи школи була спрямована на реалізацію проблеми «Робота педагогічного колективу щодо формування здоров’язбережувальної компетентності школярів у ході навчально-виховного процесу» та виконання таких завдань:

  • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
  • залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;
  • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи з молодими учителями, методичних комісій учителів-предметників, проведення методичних тижнів, декад;
  • удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;
  • забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;
  • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
  • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
  • забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;
  • поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу.