Ліцей № 3 Коростишівської міської ради Житомирської області

   

Батькам - майбутніх першокласників

     

До уваги батьків першокласників 2022/2023 навчального року

З   18 травня 2022 року  починається   прийом  заяв про зарахування дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Коростишева.

Заяви будуть прийматися  впродовж місяця – до 18 червня 2022 року (включно).

Враховуючи особливості завершення 2021/2022 навчального року:

 • У разі зняття обмежень, пов’язаних з карантином, до 18.05.2022, документи прийматимуться у звичайному режимі у закладі загальної середньої освіти;
 • Якщо карантин буде продовжено, заяви подаватимуться на офіційну електронну пошту закладу загальної середньої освіти. У цьому випадку за тиждень до початку прийому додатково буде повідомлено про порядок надання документів та заяви для зарахування дітей до 1 класу.

Звертаємо увагу! Першочергове  право на зарахування до закладу загальної середньої освіти мають:

 • діти, місце проживання яких на території обслуговування обраного закладу освіти  підтверджене;
 • діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
 • діти працівників цього закладу освіти;

Інформацію про закріплену за закладом освіти територію обслуговування можна дізнатись на сайті  школи.

До заяви  про зарахування дитини до 1-го класу необхідно додати наступні документи:

 1. копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
 2. оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

Звертаємо увагу! Оскільки на час карантину в медичних закладах не проводять огляди дітей,  медичну довідку  можна буде надати до школи   до 30.08.2022.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви про зарахування може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.

Привертаємо увагу до того, що повідомлення про наявність права на першочергове зарахування і пред’явлення документу, що його підтверджує, є правом батьків, а не обов’язком. Проте непред’явлення такого документа і невідображення його назви та реквізитів у заяві про зарахування призводить до відсутності правових підстав для першочергового зарахування дитини до початкової школи.

Ознайомитися з переліком документів, які підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу можна у листі  Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 №1/9-227 «Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році» .

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

Нагадуємо! Зарахування дітей на навчання здійснюється у відповідності до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 з урахуванням нових строків початку прийому документів.

Додаток 1. Заява про зарахування   

Додаток 2. Згода на збір та обробку персональних даних

Інфографіка порядку зарахування дітей до 1- х класів додається.

 

Динаміка набору до 1-х класів на 2020-2021 н.р.

Станом на Кількість місць Кількість поданих заявок Кількість вільних місць

18.06.2020

60

50

10

18.07.2020

60

50

10

18.08.2020

60

50

10

31.08.2020

60

50

10

 

 

Алгоритм зарахування до 1 класу

Коростишівського освітнього закладу 

" Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3  Житомирської області "

 1. Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти подається одним із батьків дитини особисто до 31 травня.У разі наявності та бажання одного з батьків при поданні заяви може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування школи, реквізити якого вказуються в заяві.
 2. До заяви додаються такі документи:
 • копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
 • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089; у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.
 1. Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування дітей не приймаються, що не виключає права батьків подавати заяви після 15 червня на вільні місця. Присутність дитини під час подання заяви, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою
 2. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у перших класах, не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей. Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється впродовж двох робочих днів з дня появи вільного місця.
 3. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у перших класах, зарахування дітей відбувається за такими правилами:
 • до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування школи підтверджене, а також діти, які є рідними або (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в школі, чи діти працівників закладу;
 • до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу, за результатами жеребкування;
 • якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, то до необхідних документів додаються також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

6. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей на офіційному сайті школи оприлюднюється:

 • список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;
 • оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
 • інформація про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;
 • наказ директора НВК про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

7. Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

 • до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;
 • впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявності вільних місць оприлюднюється на сайті нашої школи.

8. Жеребкування для зарахування дітей до закладу освіти на вільні місця проводиться у період з 05 по 10 червня.

Наказ МОН України № 367 від 16.04.2018 з додатками

Роз’яснення до наказу МОН України № 367 від 16.04.2018

Зарахування до 1 класу

Територія обслуговування

Медичні документи

Різне