Ліцей № 3 Коростишівської міської ради Житомирської області

   

Інклюзивне навчання

Нормативно-правова база 

 

 

 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми проблемами

      У ліцеї  № 3 Коростишівської міської ради створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі й дітей з інвалідністю, забезпечення їх безперешкодним доступом до всіх приміщень школи, а саме:

 • у наявності пандус;
 • виконано ремонт туалету;
 • виконано поточний ремонт класних кімнат.

      Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення. Світло на робочі місця падає ліворуч.

      При оздоблені навчальних приміщень враховано такі вимоги:

 • стіни світлих тонів;
 • меблі, парти – кольору натурального дерева;
 • класні дошки темно-зеленого кольору;
 • стелі, двері, віконні рами – білі.

      Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню приміщень. З вересня по травень у приміщеннях рівень освітлення підвищується за допомогою штучного освітлення – люмінесцентних ламп. У закладі дотримується повітряно – тепловий режим.

   Чистота повітря у закладі забезпечується регулярністю вологого прибирання, використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне).

      Навчальні меблі класних кімнат відповідають віковим та морфо функціональним (фізичним) особливостям дітей, враховується специфіка освітнього процесу.

       Шкільна та пришкільна території підтримуються в належному стані.

       Територія, будівлі, приміщення належно художньо-естетично оформлені.     Офіційно прийнята в державі інтернатна модель перестає бути єдиним і обов’язковим типом закладу, у якому діти з особливостями психофізичного розвитку перебувають в умо­вах відокремленого навчання та ізоляції від соціуму. У батьків і дітей з’явилася можливість вибору різних форм навчання (домашнього навчання, у спеціальній школі, школі-інтернаті, навчально-реабілітаційному центрі, спеціаль­ному класі при загальноосвітній школі, дитсад­ку-школі, у формі екстернату тощо). Але це не в повній мірі задовольняє рівність прав на ос­віту осіб, що мають особливості психофізич­ного розвитку, не завжди відповідає їхнім осо­бистим запитам і суспільним потребам.

     Використання такої моделі передбачає на­дання якісних освітніх послуг дітям з особли­вими потребами у звичайних класах (і групах) загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладів за умови відповідної підготовки вчи­телів та надання підтримки сім’ям.

Інклюзивна освіта — це розширення участі всіх дітей, зокрема з особливостями психофізичного розвитку, в освітньому про­цесі. Вона передбачає істотні зміни в культурі, політиці та практичній діяльності шкіл. Одним із аспектів інклюзивної освіти є забезпечення ефективності навчання дітей з особливостя­ми психофізичного розвитку в загальноосвіт­ньому закладі. Увага зосереджується на соці­алізації дітей цієї категорії та якості навчання.

Основною метою інклюзивної освіти є досягнення якісних змін в особистісному розвитку дітей цієї категорії.

Передбачається здійснення змін освітньої системи, а не дитини. Інклюзивна освіта ви­знає, що всі діти різні, а школи і освітня систе­ма повинні підлаштовуватись під індивідуальні потреби всіх учнів — з порушеннями розвит­ку і без них. Однак інклюзивність не означає асиміляцію чи прагнення зробити всіх одна­ковими. Її ключовий компонент — гнучкість врахування особистісних характеристик, що визначають темп навчання кожної дитини.

У більшості випадків дітям просто необхід­не доступне викладання, що потребує вико­ристання різних методів, які відповідають індивідуальним вимогам, здібностям і особливо­стям розвитку дитини.

 

Основні характеристики інклюзивної освіти:

 • визнає, що всі діти можуть учитися;
 • сприймає і поважає особливості дітей;
 • забезпечує відповідність освітніх струк­тур, систем і методології потребам усіх дітей;
 • є частиною ширшої стратегії розвитку інклюзивного суспільства;
 • є динамічним процесом, що постійно розвивається.
 •  

   НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА З ПИТАНЬ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 2022-2023 н.р.

Лист МОН України

 

Постанова Кабінету Міністрів України